' Έκδυση '

« Η δορά κι η δέψη.
Ρομά η σκέψη,

μακριά.

Στο δρόμο μια γριά,

στους ώμους κουβαλά
περήφανα μια γούνα.

Δε το ξέρει και της αντιλαλώ :

Είναι

Από

Δέρμα
ΑΝΘΡΩΠΟΥ!
»


...