Μία ελόβια θλίψη
αποπνέει η μέρα.
Οι φυλλωσιές ατάραχες
σκορπούν την ησυχία.

Σσσ.. βήματα!
Έχουν τα δέντρα πόδια;
Δεν έχουν.

Τα πόδια ριζώνουν, μαλάκα.

...