hanged - love

hanged - love

hanged - love

hanged - love

hanged - love

hanged - love

Μια σβούρα ο θάνατος κι ύστερα οι λέξεις κόμποι.

...