Τριάντα χρόνια να ανάβει προσεχτικά
το καντηλάκι του γιου της,
χωρίς βιασύνη και με κινήσεις άυλες,
να κόβει το διάβολο σε φέτες.

...