Ποιος δε γνωρίζει ποιητές, δε ξέρει τη μορφή τους;
Την ιστορία τους και τα ποιηματά τους;
Όλοι από κάτι γνωρίζουν.
Υπάρχει όμως κι η φωνή.
Ποιος γνωρίζει τη φωνή τους;
Ξέρει κανείς για τη λαλιά την ύστατη του Καρυωτάκη
ή του Καβάφη, τη χροια του φθόγγου;
Βραχνή σιωπή
Σαχτούρη εσύ
ψάλε τη κραυγή του κόπου.

...