Πνιγμένοι στα αρώματα της εποχής
ξεχάσαμε τη μυρωδιά τ' ανθρώπου

...