ναύτης ο έρωτας

σε καμπαρέ της Τρούμπας.

μέσα πηδιόμαστε κρυφά

με πρόσωπα κρυμμένα

απ' το πηλίκιο.

το ρίξαμε στα μάτια μας

πώς να βαστάξεις τη ντροπή

να ηδονίζεσαι

με προφυλακτικά προηγουμένων.

.

...