Στη γεωμετρία των εξεγερμένων το τετράγωνο θα εκλείψει.

.

...