Οτι απόμεινε

φύλλα πλατάνου

μέσα στη τσέπη να φυτρώνουν

και να μας κυκλώνουν


Στροβιλιζόμαστε

μέσα στο χορό των άλλων

κι απ' το τίναγμα

να χάνουμε τα φύλλα


Γυμνός κορμός ο άνθρωπος

ένα κουφάρι στάχτυ

ότι απόμεινε

απ' τη δημιουργία

...