στη καμπύλη του ματιού σου
μία κυβέρνηση βουνού
ηττάται.

όχι από τα όπλα
του εχθρού.

απ' το ενδεχόμενο κόστος
του χαμού σου.

...