ο οχτάχρονος χαμογελά με ρεύμα.
οι φλέβες του στην πρήζα
ενώ τα χείλια του δε διακρίνονται.

Πρόκειται να πεθάνει
είπε ο μαύρος ποιητής.

...