τι είναι η βροχή.

η ρευστοποίηση
του ουρανού
στο
μέτωπο
σου
.

...