από τα πόσα μι
τοποθετείς

στο
βλέμμα
και στο
κλάμα

μπορώ ν' αντιληφθώ

όλο
το
σπαραγμό

στη
κόρη
του
ματιού
σου

...