« Είναι κάτι στιγμές που άλλα λέω ‘γω

και γι’ άλλα εσύ μιλάς.
Όμως το ξέρω.

Συμφωνούμε.

Κάποτε είχα ένα φίλο,
τι θα πουλά αυτές τις μέρες ;»
' The meeting is over '...