.
σ ένα χωρίο τ ουρανού κρεμόμασταν ωσότου τα σκοινιά να σπάσουν
και ξέφτυσαν σ έναν πορτοκαλί ουρανό που έμεινε να τον κοιτούμε
καθώς αυτός μάς ξέβραζε


τα σύννεφα μάς έκρυψαν δεν έχει η πτώση μπούσουλα
πουλιά, αερόστατα, πού να σε φανταστώ;
.
μαύρες κουκκίδες στο κενό, οντότητες,
.
δυο-πιθανότητες με σάλια

...