λοβιτούρα
νομενκλατούρα
ιντελιγκέτσια
λικβινταρισμός
αγκιτάτσια
και ινστρούχτορας,

για τη λαϊκή εξουσία.

...