φτερά και άφτερα,
κι η φτέρνα
αυτιά φτουρά.
Εφτά πανσέληνες
εφτά.
Λεφτά,
ευτέλεια.

Έ, δεν έχει κυριακή ο αύγουστος.

...