Λευκά σύννεφα
μια βραχονησίδα
θάλασσα
κι ένα αλμυρίκι.
Μια συστάδα καλαμιών.
Ο τάφος μου.


...