νερό
πάνω στο κρύσταλλο
σπασμένο τζάμι
θρύψαλο
καθρέφτισμα στο μνήμα
καθώς το
πριονίζει
μια ανατολή
συλλεκτική


...