στο μετρημένο άνθρωπο
ένα χωράφι μίσος του παραχωρώ
για να χει το καιρό
να σπέρνει τον Οχτώβρη 'δε μπορώ'
και τον Γενάρη 'αφήστε με, δε γίνεται,
πέρασε η ώρα, φεύγω'

σαν μπαίνει ο Μάρτης θα φυτεύει 'ευχαριστώ'
στα χίλια αφεντικά του
κι ότι δε τόλμησε να πει
ότι δε τόλμησε να κάνει
θα τα θερίζει Αύγουστο
που λείπουν οι γειτόνοι

ο μετρημένος άνθρωπος
κακή σοδειά ανθρώπου

...