τζάκυ
γαλακτερός
έλα
οτσαλάν
όφρα
φρίντριχ

η ηλικία μου,
σε κλίμακα νεκρών σκυλιών μου

...